Telefon

0989879018 0995451480

Email

ivan.saric@agritech-saric.com prodaja@agritech-saric.com

Adresa

Omladinska 60, 31431 Livana

 • TR26

 • TR36

 • TR46

 • TL 31

 • TL 33

 • TT97

Kategorija:

 • Malčeri

 • TriSar

Dobavljač:

Alpego

 

Dio asortimana FOCUS line- nova specijalizirana linija ALPEGO strojeva za vinogradarstvo, voćarstvo i zeleno održavanje koju karakteriziraju specijalizirana mehanizacija, napredna tehnologija i održivost

Komora za usitnjavanje “Super Shredder Alpego” (patent) dizajnirana kako bi se lako mogla prilagođavati volumenu malčiranog materijala.

 1. malčiranje travnatih materijala, brzo pražnjenje
 2. “Turbomulching” malčiranje drvenastih materijala

Stražnji valjak za samočišćenje – karakterizira ga funkcija automatskog samočišćenja zahvaljujući svom položaju vrlo blizu rotora.

Dvostruko ojačana stjenka komore

Dolaze u četiri različite širine radnog zahvata: 140, 160, 180 i 200 cm.

TriSar T26-140

TriSar T26-160

TriSar T26-180 C

TriSar T26-200 C

Hidraulični ili mehanički posmak u stranu.

 

Radni elementi: Čekići

Optimalna snaga traktora je od 40 do 90 KS

Zadnji valjak promjera 140 mm

Zadnja vrata se mogu otvoriti

 

Kategorija:

 • Malčeri

 • TriSar

Dobavljač:

Alpego

 

Dio asortimana FOCUS line- nova specijalizirana linija ALPEGO strojeva za vinogradarstvo, voćarstvo i zeleno održavanje koju karakteriziraju specijalizirana mehanizacija, napredna tehnologija i održivost

Komora za usitnjavanje “Super Shredder Alpego” (patent) dizajnirana kako bi se lako mogla prilagođavati volumenu malčiranog materijala.

 1. malčiranje travnatih materijala, brzo pražnjenje
 2. “Turbomulching” malčiranje drvenastih materijala

 

Dvostruko ojačana stjenka komore

Stražnji valjak za samočišćenje – karakterizira ga funkcija automatskog samočišćenja zahvaljujući svom položaju vrlo blizu rotora.

Dolaze u šest različitih širina radnog zahvata:  160, 180, 200, 220, 240 i 280 cm.

TriSar T36-160

TriSar T36-180 

TriSar T36-200 

TriSar T36-220 

TriSar T36-240

TriSar T36-280 M

Hidraulični ili mehanički posmak u stranu.

Radni elementi: Čekići

Optimalna snaga traktora je od 45 do 120 KS

Fiksni kontra noževi

Sekundarni kontra noževi

Zadnji valjak promjera 160 mm

Zadnja vrate se mogu otvoriti

Kategorija:

 • Malčeri

 • TriSar

Dobavljač:

Alpego

Profesionalni prednji/zadnji malčer

Dio asortimana FOCUS line- nova specijalizirana linija ALPEGO strojeva za vinogradarstvo, voćarstvo i zeleno održavanje koju karakteriziraju specijalizirana mehanizacija, napredna tehnologija i održivost

Mogućnost priključka na prednji podizni uređaj

Komora za usitnjavanje “Super Shredder Alpego” (patent) dizajnirana kako bi se lako mogla prilagođavati volumenu malčiranog materijala.

 1. malčiranje travnatih materijala, brzo pražnjenje
 2. “Turbomulching” malčiranje drvenastih materijala

 

Dvostruko ojačana stjenka komore

Dolaze u četiri različitih širina radnog zahvata:  200, 220, 240 i 280 cm.

TriSar T46-200 

TriSar T46-220 

TriSar T46-240

TriSar T46-280 CC

Hidraulični posmak u stranu.

 

Radni elementi: Čekići

Optimalna snaga traktora je od 55 do 170 KS

Fiksni kontra noževi

Sekundarni kontra noževi

Zadnji valjak promjera 160 mm sa zaštićenim ležajevima

Dvostruki izvod kardana

Dvostruka zaštita remena u prijenosnoj kutiji

Zadnja vrate se mogu otvoriti

Prednja zaštita od lanaca

 

Kategorija:

 • Malčeri

 • TriSar

Dobavljač:

Alpego

 

Dolaze u četiri različitih širina radnog zahvata:  160, 180, 200 i 220 cm.

Reduktor pozicioniran sa unutarnje strane

TriLat TL31-160 

TriLat TL31-180 

TriLat TL31-200

TriLat TL31-220

Optimalna snaga traktora je od 50 do 150 KS

Dvostruko ojačana stjenka komore

Stražnji valjak za samočišćenje – karakterizira ga funkcija automatskog samočišćenja zahvaljujući svom položaju vrlo blizu rotora.

 

Hidraulični cilindri za blokadom ventila za horizontalno i vertikalno pomicanje – do 90° prema gore i 65° prema dolje 

Priključak u tri točke (kat. 2) s neprestanim elastičnim sigurnosnim sustavom za ublažavanje udaraca

Hidraulični samonivelirajući sigurnosni sustav pri nailasku na čvrstu prepreku

 

Ventili za kontroliranje brzine hidrauličnih cilindara

Skije za podešavanje dubine rada

Pogon rotora preko 4 remena

Vanjski reduktor sa 540 o/min

Radni elementi: Čekići

Fiksni kontra noževi

Zadnji valjak promjera 140 mm sa zaštićenim ležajevima

 

Kategorija:

 • Malčeri

 • TriLat

Dobavljač:

Alpego

Dolaze u četiri različitih širina radnog zahvata:  160, 180, 200 i 220 cm.

Reduktor pozicioniran sa vanjske strane

TriLat TL33-160 

TriLat TL33-180 

TriLat TL33-200

TriLat TL33-220

Optimalna snaga traktora je od 50 do 150 KS

Dvostruko ojačana stjenka komore

Stražnji valjak za samočišćenje – karakterizira ga funkcija automatskog samočišćenja zahvaljujući svom položaju vrlo blizu rotora

Hidraulični cilindri za blokadom ventila za horizontalno i vertikalno pomicanje – do 90° prema gore i 65° prema dolje 

Priključak u tri točke (kat. 2) s neprestanim elastičnim sigurnosnim sustavom za ublažavanje udaraca

Hidraulični samonivelirajući sigurnosni sustav pri nailasku na čvrstu prepreku

 

Ventili za kontroliranje brzine hidrauličnih cilindara

Skije za podešavanje dubine rada

Pogon rotora preko 4 remena

Vanjski reduktor sa 540 o/min

Radni elementi: Čekići

Fiksni kontra noževi

Zadnji valjak promjera 140 mm sa zaštićenim ležajevima

Kategorija:

 • Malčeri

 • TrisToc

Dobavljač:

Alpego

Dvostruko ojačana stjenka komore

Dodatna oprema:

Prednja zaštita od lanaca

Bočne skije